OBÓZ ŻEGLARSKI-WĘDROWNY

Serdecznie zapraszamy na Pojezierze Iławskie, jest to pozostałość po ostatnim zlodowaceniu na skutek, którego powstały liczne wzgórza oraz jeziora, w tym nasz uroczy Jeziorak.

Z Iławy możemy udać się w rejs do Gdańska, korzystając po drodze z kanałów i pochylni. Kanał Elbląski jest unikalnym systemem wodnym łączącym kilka jezior z Zalewem Wiślanym. Infrastruktura kanałów i pochylni nadaje urozmaicony charakter proponowanym przez nas rejsom.

Proponujemy kolonie żeglarskie w formie rejsu po jeziorze Jeziorak, który jest najdłuższym jeziorem w Polsce o długości 27.5 km. To szóste pod względem wielkości jezioro w naszym pięknym kraju. To spokojne malownicze jezioro, znajdujące się w Parku Krajobrazowym Pojezierza Iławskiego. To raj dla wędkarzy, ornitologów, osób chcących schować się przed pędem i zgiełkiem współczesnego świata. Tutaj znajdziemy największą wyspę śródlądową w Polsce „Wielką Żuławę”.

Serdecznie zapraszamy.

Nasze rejsy

Obozy żeglarskie odbywają się na jeziorach Jeziorak, Ewingi, Drwęckie. Program rejsu uzależniony jest od doświadczenia załogi, warunków pogodowych, oczekiwań uczestników biorących udział w rejsie. Tuż obok znajdują się propozycje i plany rejsu. Oczywiście jest to propozycja pokazująca ogromny potencjał, jaki posiadają okoliczne jeziora, połączone kanałami.

Uczestnicy rejsu dzieleni są na kategorie wiekowe 10-14, 15-18 lat. Proponujemy rejsy doskonalące techniki żeglarskie, rekreacyjne i szkoleniowe na stopień żeglarza jachtowego, sternika motorowodnego, licencję na holowanie narciarza. W trakcie rejsów młodzież nabywa umiejętności żeglarskich. Osoby, które posiadają ukończone 14 lat, przygotowujemy do zdania egzaminu na patent żeglarz jachtowy, sternik motorowodny. Egzamin odbędzie się w ostatnim dniu rejsu. Cena rejsu obejmuje opiekę instruktora, miejsce na jachcie, ubezpieczenie, pełne wyżywienie.

Podczas rejsów szkoleniowych na stopień żeglarza jachtowego istnieje możliwość ukończenia także kursu na stopień sternika motorowodnego, holowanie narciarza. Zajęcia praktyczne odbywają się na jachcie AM 490. Koszt każdego szkolenia to kwota 350 zł, cena nie zawiera opłat egzaminacyjnych.

Rejs szkoleniowo-treningowy

Ta oferta kierowana jest do osób w wieku 15-20 lat, które posiadają uprawnienia żeglarskie i chcą zdobyć doświadczenie w samodzielnej żegludze jachtem. Załoga żegluje samodzielnie pod nadzorem instruktora płynącego na innym jachcie. Instruktor opiekuje się załogą, doradza, wspólnie z załogą omawia manewry, ale to załoga wykonuje samodzielnie wszystkie czynności związane z obsługą jachtu oraz organizacją życia codziennego podczas rejsu. Każdy z załogantów będzie aktywizowany i motywowany do tego aby w równym stopniu z innymi uczestnikami wykonywać wszelkie zadania z podziałem na funkcje niezbędne do prowadzenia jachtu. Spośród tej młodzieży, będziemy wyłaniali osoby, które będą zatrudniane w charakterze młodej kadry w firmie Ważka.

Podczas rejsu uczestnicy mogą odbyć szkolenie na patent sternika motorowodnego, a Ci którzy posiadają takie uprawnienia na licencję na holowanie narciarza. Koszt dodatkowego szkolenia na sternika motorowodnego to kwota 350 zł, holowanie narciarza – 350zł. Szkolenie odbywa się na jachcie AM 490 z silnikiem Suzuki 60 kM.

Podczas rejsu zapewniamy pełne wyżywienie, młodzież przygotowuje posiłki samodzielnie z dostarczonych przez organizatora produktów, załoga śpi na jachcie, każda osoba jest ubezpieczona NNW do kwoty 10.000 zł, wykwalifikowaną kadrę, materiały dydaktyczne.

 Cena rejsu zawiera:

 • opłaty za postój jachtów w portach,
 • opiekę instruktora,
 • miejsce na jachcie,
 • ubezpieczenie NNW,
 • pełne wyżywienie,
 • materiały szkoleniowe w formie multimedialnej.

Cena rejsu nie zawiera: 

 •  opłat egzaminacyjnych,
 • opłat za wydanie patentu,
 • dojazdu do portu,
 • opłaty za korzystanie z urządzeń sanitarnych (toalety, prysznice),

Opłatę za egzamin uiszcza się komisji egzaminacyjnej w dniu egzaminu i wynosi ona:
– 250 zł – opłata standardowa,
– 125 zł – opłata zniżkowa, przysługująca osobom uczącym się do 26. roku życia, posiadającym aktualną legitymację szkolną,

Egzamin przeprowadza komisja egzaminacyjna posiadająca upoważnienie Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Termin: 27.06.2022-06.07.2022 (10 dni), cena 2100 zł.


Rejs rekreacyjny dla dzieci i młodzieży w wieku 10 – 18 lat,

uczestnicy dzieleni są na kategorie wiekowe 10-14, 15-18 lat
W trakcie rejsu, który ma charakter wędrowny, codziennie cumujemy w innym miejscu, tam gdzie pozwoli Posejdon, gdzie będzie można schować się od upału i wiatru. Najczęściej są to miejsca dzikie i niedostępne.  Innym razem są to mariny, Wyznajemy zasadę, że im dziecko dłużej przebywa na łonie natury tym szybciej staje się samodzielne. W portach stajemy tylko jeżeli wymaga tego niezbędna potrzeba, co kilka dni. W trakcie trwania rejsu uczestnicy poznają tajniki żeglarstwa, biorąc czynny udział w życiu jachtowym.  Staramy się dzieciom i młodzieży aktywnie wypełnić czas, gramy w siatkówkę, organizujemy podchody, zwiedzamy okolicę. Śpiewamy szanty przy ognisku, organizujemy zabawy integracyjne.

Termin 1: 17.07.2022 – 24.07.2022 ( 8 dni), cena 1600 zł,

Termin 2: 04.08.2022 – 11.08.2022 ( 8 dni), cena 1600 zł,

Termin 3: 22.08.2022 – 29.08.2022 ( 8 dni), cena 1600 zł,

Cena rejsu zawiera:

 • opłaty za postój jachtów w portach,
 • opiekę wychowawcy,
 • miejsce na jachcie,
 • ubezpieczenie NNW,
 • pełne wyżywienie, obiady w formie catering.

Cena rejsu nie zawiera: 

 • dojazdu do portu,
 • opłaty za korzystanie z urządzeń sanitarnych (toalety, prysznice).

Rejs szkoleniowy w postaci rejsu wędrownego w wieku 12 -18 lat
W trakcie rejsu przygotowujemy młodzież, która ukończyła 14 lat do egzaminu na patent żeglarza jachtowego, oraz za dodatkową opłatą sternika motorowodnego, holowanie narciarza.

Koszt dodatkowego szkolenia na sternika motorowodnego to kwota 350 zł, holowanie narciarza – 350zł. Szkolenie odbywa się na jachcie AM 490 z silnikiem Suzuki 60 kM. Osoby, które nie ukończyły 14 roku życia, aktywnie uczestniczą w szkoleniu, po ukończeniu 14 roku życia, mogą podejść do egzaminu. Egzamin na patent odbywa się w ostatnim dniu rejsu.

Termin 1: 07.07.2022 – 16.07.2022 ( 10 dni), cena 2200 zł,

Termin 2: 25.07.2022 – 03.08.2022 ( 10 dni), cena 2200 zł,

Termin 3: 12.08.2022 – 21.08.2022 ( 10 dni), cena 2200 zł,

Cena rejsu zawiera:

 • opłaty za postój jachtów w portach,
 • opiekę wychowawcy,
 • miejsce na jachcie,
 • ubezpieczenie NNW,
 • pełne wyżywienie, obiady w formie catering,
 • materiały szkoleniowe w formie multimedialnej.

Cena rejsu nie zawiera: 

 •  opłat egzaminacyjnych,
 • opłat za wydanie patentu,
 • dojazdu do portu,
 • opłaty za korzystanie z urządzeń sanitarnych (toalety, prysznice),

Opłatę za egzamin uiszcza się komisji egzaminacyjnej w dniu egzaminu i wynosi ona:
– 250 zł – opłata standardowa,
– 125 zł – opłata zniżkowa, przysługująca osobom uczącym się do 26. roku życia, posiadającym aktualną legitymację szkolną,

Egzamin przeprowadza komisja egzaminacyjna posiadająca upoważnienie Ministerstwa Sportu i Turystyki.