Osoby, które chcą pływać łodzią motorową, czy też na skuterze wodnym, powinny legitymować się patentem sternika motorowodnego. Uprawnia te pozwalają na prowadzenie jachtów motorowych bez ograniczeń po wodach śródlądowych oraz jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 m po wewnętrznych wodach morskich oraz pozostałych wodach morskich w strefie 2 Mm od brzegu w porze dziennej. Osoby poniżej 16 roku życia mogą realizować swoje uprawnienia na jachtach motorowych z silnikami o mocy do 60 kW. Szkolenie takie można odbyć podczas rejsu szkoleniowego z Ważką, lub na indywidualnych kursach organizowanych w Iławie.

Warunkiem uzyskania patentu sternika motorowodnego jest:
– ukończenie 14. roku życia,
– zdanie egzaminu na patent sternika motorowodnego.
Osoby niepełnoletnie przystępujące do egzaminów na patent sternika motorowodnego muszą mieć pisemną zgodę, OBOJGA RODZICÓW.
Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się w godzinach 10 -18 z przerwą na obiad. W ostatni dzień szkolenia przeprowadzany jest egzamin.

Cena kursu to 500 złotych, obejmuje:
– materiały szkoleniowe,
– miejsce na jachcie,
– paliwo do jachtu

Cena nie zawiera:
– dojazdu na kurs,
– wyżywienia,
– opłaty egzaminacyjnej:
– 250zł, opłata standardowa,
– 125 zł, opłata zniżkowa, przysługująca osobom uczącym się do 26. roku życia, posiadającym aktualną legitymację szkolną,
– opłaty za wydanie patentu.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji, proponujemy kursy w terminach,

17.04.2021r. – 18.04.2021r.
24.04.2021r. – 25.04.2021r.
05.05.2021r. – 06.05.2021r., egzamin 09.05.2021r.

08.05.2021r. – 09.05.2021r.
15.05.2021r. – 16.05.2021r.
05.06.2021r. – 06.06.2021r.
19.06.2021r. – 20.06.2021r.
15.09.2021r. – 16.09.2021r.
02.10.2021r. – 03.10.2021r.

oczywiście to jest propozycja, dostosowujemy się z terminami do oczekiwań klientów.

Licencja na holowanie narciarza oraz innych obiektów pływających skierowana jest do osób posiadających już uprawnienia motorowodne do prowadzenia jachtów motorowych. Dzięki tym uprawnieniom będziesz mógł pływać motorówką, skuterem wodnym, będziesz mógł uatrakcyjnić przyjaciołom pobyt nad wodą, poczuć moc adrenaliny, a także przeżyć niezapomniane wrażenia na wodzie.

Cena kursu to 450 złotych, obejmuje:
– materiały szkoleniowe,
– miejsce na jachcie,
– paliwo do jachtu,

Cena nie zawiera:
– dojazdu na kurs,
– wyżywienia,
– opłaty egzaminacyjnej:
– 250zł, opłata standardowa,
– 125 zł, opłata zniżkowa, przysługująca osobom uczącym się do 26. roku życia, posiadającym aktualną legitymację szkolną,
– opłaty za wydanie patentu.

Szkolenia odbywają się na nowym jachcie AM 490 z 2021 roku, z silnikiem 60 KM.

Zapraszamy do załogi Ważki.